jesteś na: Strona główna  •  Oferta  •  Transport, składowanie

Firma nasza oferuje składowanie zajętych ruchomości:
 • w magazynie
 • na utwardzonym placu parkingowym dedykowanym do przechowywania pojazdów i maszyn
Nasze lokalizacje:
 • Wrocław ul. Wodzisławska 8
 • Warszawa ul. Mrówcza 79

 

W ramach składowania oferujemy:
 • przyjęcie w dozór ruchomości,
 • zapewnienie dostępu online do listy przechowywanych ruchomości,
 • udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzenia licytacji,
 • całodobowe udostępnienie miejsc parkingowych dla pojazdów,
 • całodobową, pełną ochronę ruchomości pozostawionych w dozorze,
 • przygotowanie, prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji przyjęcia-wydania ruchomości w formie protokołu,
 • pomoc w uruchomieniu pojazdu podczas oględzin rzeczoznawcy,
 • w okresie zimowym odśnieżanie pojazdów oraz weryfikacji stanu płynu chłodzącego,
 • pomoc przy załadunku i rozładunku pojazdu na lawetę.
 
Transport

 

W zakresie środków transportu Dom Aukcyjny współpracuje z firmami, które dysponują odpowiednimi pojazdami (lawetami, dostawczymi do 3,5 t., ciężarowymi i specjalistycznymi). Dobrze zorganizowany i przeszkolony zespół pracowników gwarantuje pełne bezpieczeństwo począwszy od chwili załadunku towarów, aż do chwili przyjęcia na magazyn.
W trosce o profesjonalną obsługę naszych Klientów zatrudniamy wykwalifikowany personel. Pracownicy parkingu posiadają uprawnienia do kierowania wszystkimi pojazdami (osobowe, ciężarowe powyżej 3,5t, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy) oraz rozładunku przedmiotów wymagających użycia wózka widłowego.

 

Bezpieczeństwo składowanych przedmiotów

 

W celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzonego mienia podpisaliśmy z towarzystwami ubezpieczeniowymi polisy. T.U. Ergo Hestia suma gwarancyjna od ognia i zdarzeń losowych 600 000 zł, suma gwarancyjna od kradzieży 550 000 zł.
Nasze lokalizacje wyposażone są w system kilkunastu kamer rejestrujących. Pomieszczenia, w których są składowane przedmioty posiadają system sygnalizacji napadu i włamania. Nasi pracownicy pełniący całodobowy dozór są wspierani grupą interwencyjną firmy ochroniarskiej IMPEL.
 
 
 
 

 

 

 Ceny za składowanie towarów o objętości składowania do 1 m³

Wartość towaru*

Przyjęcie towaru

Opłata za składowanie (za 1 dobę)

Wydanie towaru**

do 499 zł       

10 zł

2,00 zł

10 zł

od   500 do 999 zł 

20 zł

4,00 zł

20 zł

od 1 000 do 2 499 zł

30 zł

6,00 zł

30 zł

od 2 500 do 5 001 zł

50 zł

8,00 zł

50 zł

Od 5 000 do 9 999 zł

100 zł

10,00 zł

100 zł

pow. 10 000 zł

200 zł

15,00 zł

150 zł

W przypadku, gdy towary przekraczają objętość 1m³, stawka zostaje pomnożona przez wielokrotność zajmowanej powierzchni lub jest ustalana indywidualnie. Składowanie odbywa się w magazynie lub w przypadku maszyn i urządzeń na placu otwartym.
wartość towarów określana jest według ceny oszacowania dokonywanej przez PRZEKAZUJĄCEGO
**opłata za wydanie pobierana jest wyłącznie w przypadku odbioru towarów zakupionych w drodze licytacji organizowanej w Domu Aukcyjnym.

Ceny za składowanie pojazdów mechanicznych (składowanie na placu otwartym) 

Wartość pojazdu*

Przyjęcie na magazyn

Opłata za składowanie (za 1 dobę)

Wydanie**

Samochody osobowe  

do 2 499 zł 

60 zł

3 zł

60 zł

od 2 500 do 7499 zł

60 zł

5 zł

60 zł

od 7 500 do 14 999 zł           

60 zł

10 zł

60 zł

od 15 000 do 29 999 zł             

60 zł

15 zł

60 zł

od 30 000 do 49 999 zł 

60 zł

20 zł

60 zł

od 50 000 do 79 999 zł

60 zł

25 zł

60 zł

od 80 000 do 99 000 zł

60 zł

30 zł

60 zł

pow. 100 000 zł

60 zł

35 zł

60 zł

 

 

Samochody dostawcze i ciężarowe

do   4 999 zł  

80 zł

7,50 zł

80 zł

od   5 000 do 9 999 zł

80 zł

12,50 zł

80 zł

od   10 000 do 14 999 zł 

80 zł

15,00 zł

80 zł

od   15 000 do 29 999 zł

80 zł

20,00 zł

80 zł

od   30 000 do 49 999 zł

80 zł

25,00 zł

80 zł

od   50 000 do 79 999 zł

80 zł

30,00 zł

80 zł

od   80 000 do 99 999 zł

80 zł

35,00 zł

80 zł

pow. 100 000 zł

80 zł

40,00 zł

80 zł

Maszyny i urządzenia

80 zł

25,00 zł

80 zł

Wartość pojazdu ustalana jest według cennika firmy INFO EKSPERT.
** opłata za wydanie pobierana jest wyłącznie w przypadku odbioru pojazdu zakupionego w drodze licytacji organizowanej w Domu Aukcyjnym.


Ceny usług transportowych ( w granicach miasta)

Rodzaj usługi

Koszty/1 godzina

Transport samochodowy

100 zł

Rozładunek/załadunek 2 osoby

100 zł

Rozładunek/załadunek kolejna osoba

50 zł (za każdą kolejną osobę)

Transport specjalistyczny

ustalane indywidualnie

W przypadku transportu poza granicami miasta - do powyższych stawek doliczane są koszty za każdy przejechany kilometr w wysokości 2 zł/km.
*Wszystkie podane ceny są cenami brutto.