#0 ErrorHandler::error(256, Smarty error: unable to write to $compile_dir '/srv/www/ikomornik.pl/www/temp/smarty/IKomornik'. Be sure $compile_dir is writable by the web server user., /srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/zewnetrzne/Smarty/Smarty.class.php, 1092, Array ([error_msg] => unable to write to $compile_dir '/srv/www/ikomornik.pl/www/temp/smarty/IKomornik'. Be sure $compile_dir is writable by the web server user.,[error_type] => 256))
#1 trigger_error(Smarty error: unable to write to $compile_dir '/srv/www/ikomornik.pl/www/temp/smarty/IKomornik'. Be sure $compile_dir is writable by the web server user., 256) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/zewnetrzne/Smarty/Smarty.class.php:1092]
#2 Smarty->trigger_error(unable to write to $compile_dir '/srv/www/ikomornik.pl/www/temp/smarty/IKomornik'. Be sure $compile_dir is writable by the web server user., 256) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/zewnetrzne/Smarty/internals/core.write_compiled_resource.php:23]
#3 smarty_core_write_compiled_resource(Array ([compile_path] => /srv/www/ikomornik.pl/www/temp/smarty/IKomornik//%%F7^F7B^F7B4083E%%szablon.html.php,[compiled_content] => 
 array(array('modifier', 'tekstLink', 'szablon.html', 92, false),array('modifier', 'escape', 'szablon.html', 98, false),array('modifier', 'date_format', 'szablon.html', 169, false),)), $this); ?>

	
	

	_tpl_vars['pozycjonowanie']['opis']): ?>
	_tpl_vars['pozycjonowanie']['slowa']): ?>
	_tpl_vars['parametry']['html_robots']): ?>

	

	

	
	

	
	

	
	

	

	<?php echo $this->_tpl_vars['pozycjonowanie']['tytul']; ?>
<?php if ($this->_tpl_vars['strona'] > 1): ?> • strona <?php echo $this->_tpl_vars['strona']; ?>
<?php endif; ?> • iKomornik


 
jesteś na: _tpl_vars['nawigacja']; ?>
_tpl_vars['tresc']; ?>
_tpl_vars['SG_Bannery']['tresc']; ?>
Copyright © iKomornik.pl _run_mod_handler('date_format', true, $_tmp, "%Y") : smarty_modifier_date_format($_tmp, "%Y")); ?> , wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
_tpl_vars['Wspolpraca']['aktywny']): ?>
_tpl_vars['Wspolpraca']['tresc']; ?>

Najczęściej oglądane: _tpl_vars['stopka_podkategorie']; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array'); }if (count($_from)): foreach ($_from as $this->_tpl_vars['item']): ?> _tpl_vars['item']['nazwa']; ?>
Województwa: _tpl_vars['stopka_wojewodztwa']; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array'); }if (count($_from)): foreach ($_from as $this->_tpl_vars['item']): ?> _tpl_vars['item']['nazwa']; ?>
Miasta: _tpl_vars['stopka_miasta']; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array'); }if (count($_from)): foreach ($_from as $this->_tpl_vars['item']): ?> _tpl_vars['item']; ?>
_tpl_vars; $this->_smarty_include(array('smarty_include_tpl_file' => "cookie-alert.html", 'smarty_include_vars' => array())); $this->_tpl_vars = $_smarty_tpl_vars; unset($_smarty_tpl_vars); ?>
// google var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-17631707-2\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); _gaq.push([\'b._setAccount\', \'UA-17631707-4\']); _gaq.push([\'b._trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); // logotypy $(\'#logotypy img\') .mouseover(function(){ $(this).attr(\'src\', $(this).attr(\'src\').replace(\'_szary.png\', \'.png\')); }) .mouseout(function(){ $(this).attr(\'src\', $(this).attr(\'src\').replace(\'.png\', \'_szary.png\')); }); '; ?> // var szerokosc = 1200; // var wysokosc = $(document).height(); // $(window).resize(function() { // var wspolczynnik = 1; // var szerokosc_okna = $(window).width(); // if (szerokosc_okna < szerokosc) // wspolczynnik = szerokosc_okna / szerokosc; // var r = $(\'#kontener-ramki\'); // var w = $(\'#kontener-ramki-wnetrze\'); // if (szerokosc_okna < szerokosc) // r.css(\'width\', szerokosc * wspolczynnik).css(\'height\', wysokosc * wspolczynnik); // else // r.css(\'width\', \'100%\').css(\'height\', \'100%\'); // w // .css(\'-webkit-transform\', \'scale(\' + wspolczynnik + \', \' + wspolczynnik + \')\') // .css(\'-moz-transform\', \'scale(\' + wspolczynnik + \', \' + wspolczynnik + \')\') // .css(\'-o-transform\', \'scale(\' + wspolczynnik + \', \' + wspolczynnik + \')\') // .css(\'-ms-transform\', \'scale(\' + wspolczynnik + \', \' + wspolczynnik + \')\') // .css(\'transform\', \'scale(\' + wspolczynnik + \', \' + wspolczynnik + \')\'); // w // .css(\'transform-origin\', \'top left\') // .css(\'-ms-transform-origin\', \'top left;\') // .css(\'-webkit-transform-origin\', \'top left\') // .css(\'-o-transform-origin\', \'top left\') // .css(\'-moz-transform-origin\', \'top left\') // }).resize(); // '; ?> ), Smarty Object ([template_dir] => /srv/www/ikomornik.pl/www/szablony/IKomornik/,[compile_dir] => /srv/www/ikomornik.pl/www/temp/smarty/IKomornik/,[config_dir] => configs,[plugins_dir] => Array ([0] => plugins),[debugging] => ,[error_reporting] => ,[debug_tpl] => ,[debugging_ctrl] => NONE,[compile_check] => 1,[force_compile] => ,[caching] => 0,[cache_dir] => /srv/www/ikomornik.pl/www/temp/smarty_cache/IKomornik/,[cache_lifetime] => 86400,[cache_modified_check] => ,[php_handling] => 0,[security] => ,[secure_dir] => Array (),[security_settings] => Array ([PHP_HANDLING] => ,[IF_FUNCS] => Array ([0] => array,[1] => list,[2] => isset,[3] => empty,[4] => count,[5] => sizeof,[6] => in_array,[7] => is_array,[8] => true,[9] => false,[10] => null),[INCLUDE_ANY] => ,[PHP_TAGS] => ,[MODIFIER_FUNCS] => Array ([0] => count),[ALLOW_CONSTANTS] => ),[trusted_dir] => Array (),[left_delimiter] => {,[right_delimiter] => },[request_vars_order] => EGPCS,[request_use_auto_globals] => 1,[compile_id] => ,[use_sub_dirs] => ,[default_modifiers] => Array (),[default_resource_type] => file,[cache_handler_func] => ,[autoload_filters] => Array (),[config_overwrite] => 1,[config_booleanize] => 1,[config_read_hidden] => ,[config_fix_newlines] => 1,[default_template_handler_func] => ,[compiler_file] => Smarty_Compiler.class.php,[compiler_class] => Smarty_Compiler,[config_class] => Config_File,[_tpl_vars] => Array ([SCRIPT_NAME] => /index.php,[parametry] => Array ([email_rejestracja] => biuro@ikomornik.pl,[pa_ilosc_elementow] => 20,[pa_szablon_szerokosc] => 1200,[baza_dawro] => dawro_stare,[domena] => ikomornik.pl,[domyslny_nadawca_poczty_email] => biuro@ikomornik.pl,[domyslny_nadawca_poczty_nazwa] => ikomornik.pl,[system_sciezka_dawro] => /srv/www/dawro.pl/www/,[szablon_poczty] => ikomornik.pl [tresc] ,[www] => http://www.ikomornik.pl,[html_icon] => ,[html_robots] => ),[sciezka] => /,[aplikacja_nazwa] => ,[aplikacja_wersja] => ,[pozycjonowanie] => Pozycjonowanie Object ([] => Array ([id] => 2,[modul] => ModulLicytacje,[nazwa] => Licytacje,[tytul] => Licytacje ruchomości i nieruchomości z windykacji ogłaszane przez kancelarię komornika sądowego,[slowa] => Licytacje ruchomości, licytacje nieruchomości, komornik, kancelaria komornika,[opis] => Licytacje ruchomości i nieruchmości prowadzonych przez komornika.)),[menu] => DrzewoTresci Object ([] => tresci,[] => Tresc,[] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 0,[id_parent] => ,[lp] => ,[identyfikator] => ,[nazwa] => ,[typ] => ,[parametr] => ,[tresc] => ,[aktywny] => ),[] => 1,[] => 0),[] => ,[] => Array ([0] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 1,[id_parent] => 0,[lp] => 1,[identyfikator] => ,[nazwa] => O firmie,[typ] => TRESC,[parametr] => ,[tresc] =>

Dom Aukcyjny to firma założona w 2002 roku świadcząca kompleksowe usługi dla Komorników Sądowych.

Z naszych usług korzystają zleceniodawcy z całej Polski. Obecnie ściśle współpracujemy z wieloma kancelariami komorniczymi. Najlepszymi referencjami są ogłoszenia naszych Klientów znajdujące się na naszym portalu.


Zajmujemy się:

 Reklamą licytacji w prasie ogólnokrajowej i lokalnej,
 Tworzeniem stron internetowych, ich pozycjonowaniem oraz web hostingiem,
 Opracowaniem polityki bezpieczeństwa i wdrażaniem systemu CEPIK w kancelariach komorniczych,
 Obsługą eksmisji i składowaniem ruchomości,
 Transportem ruchomości do miejsca ich przechowania,
 Wyceną ruchomości i nieruchomości,
 Organizacją aukcji internetowych,
 Organizacją ustnych licytacji i przetargów,
 Sprzedażą na zlecenie poprzez zorganizowanie aukcji internetowej lub ustnej.

Firma nasza ściśle współpracuje z większością tytułów prasowych (ogólnopolskich i lokalnych) ukazujących się na terenie Polski. Dzięki temu zlecamy ogłoszenia bez dodatkowych kosztów dla odbiorcy (wg cenników tych gazet).


Kancelariom Komorniczym oferujemy:

 publikację ogłoszeń o prowadzonych licytacjach w prasie (ogólnopolskiej, lokalnej i zagranicznej),
 przygotowanie dedykowanej strony internetowej oraz hosting,
 oprogramowanie dla kancelarii:
   - Monitoring Spraw - aplikacja do monitorowania spraw przez wierzycieli, windykatorów terenowych, pracowników kancelarii,
   - Informator - wyszukiwarka instytucji tj.: Urząd Skarbowy, ZUS, Sąd Rejonowy, Komornik Sądowy, Organ Administracyjny,
 opracowanie polityki bezpieczeństwa pod wymogi GIODO i CEPIK,
 wdrożenie: CEPIK, ZUS, EPU, katastru i ksiąg wieczystych online, 
 składowanie zajętych ruchomości na magazynie lub utwardzonym placu parkingowym (dedykowanym do przechowywania pojazdów i maszyn)
   - we Wrocławiu przy ul. Wodzisłaskiej 8,
   - w Warszawie przy ul. Mrówczej 79,
 obsługę eksmisji: transport ruchomości do miejsca ich przechowywania.

,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => DrzewoTresci Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0),[1] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 5,[id_parent] => 0,[lp] => 3,[identyfikator] => ,[nazwa] => Licytacje,[typ] => LINK,[parametr] => /Licytacje,[tresc] => ,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => DrzewoTresci Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0),[2] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 2,[id_parent] => 0,[lp] => 4,[identyfikator] => ,[nazwa] => Oferta,[typ] => TRESC,[parametr] => /Dokument,Oferta,[tresc] =>

Dom Aukcyjny świadczy kompleksowe usługi dla Komorników Sądowych od ponad 12 lat, konsekwentnie poszerzając ich zakres oraz poprawiając jakość.

 
Zapewniamy:

  publikowanie obwieszczeń w dowolnie wskazanej gazecie,

  redagowanie nadsyłanych treści,

  wysyłanie raportów ogłoszeń wyemitowanych w prasie,

  umieszczenie ogłoszeń na portalach tj. dawro.pl, ikomornik.pl, licytacje.komornik.pl,

  programy kompatybilne z bazami SQL,

  przygotowanie stron internetowych,

  wdrożenie Polityki bezpieczeństwa,

  miejsce w magazynie oraz na utwardzonym placu do składowania zajętych ruchomości,

  pomieszczenie do przeprowadzania licytacji pozostawionych w dozorze przedmiotów.

 

W celu rozpowszechnienia informacji o wystawianych do licytacji przedmiotach, Dom Aukcyjny wyszedł naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, wprowadzając do swojej oferty nowoczesne metody sprzedaży, dzięki którym komunikaty trafiają do szerszego grona zainteresowanych. 
Naszym subskrybentom (a jest ich ponad 30 000, każdego miesiąca rejestruje się też 300-400 nowych użytkowników) w każdy wtorek wysyłamy informacje o licytacjach komorniczych, a ogłoszenia dotyczące sprzedaży pojazdów i maszyn dodatkowo zamieszczamy na współpracujących z nami portalach motoryzacyjnych. Wśród nich należy wymienić notujące miliony odsłon miesięcznie: motoAllegro, AutoTrader, Gratka oraz dawro.pl.

Takie rozwiązanie zwiększa skuteczność organizowanych licytacji z powodu lepszej frekwencji. W efekcie pozwala to uzyskiwać znacznie wyższe ceny, niż kwoty wywoławcze oraz ograniczyć do minimum koniczność organizowania drugiej licytacji.  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych usług.

,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => DrzewoTresci Object ( *RECURSION*,[] => Array ([0] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 7,[id_parent] => 2,[lp] => 1,[identyfikator] => ,[nazwa] => Ogłoszenia prasowe,[typ] => TRESC,[parametr] => ,[tresc] =>
Dom Aukcyjny jest obecny na rynku medialnym już od 12 lat. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą, Gazetą Prawną oraz większością gazet lokalnych, dlatego zlecamy ogłoszenia bez dodatkowych kosztów dla odbiorcy (wg cenników tych gazet).
Zamieszczamy blisko 70% ogłoszeń prasowych w wydaniach ogólnokrajowych oraz lokalnych dzienników.

 

Zlecając nam emisję ogłoszenia, wywiązujecie się Państwo z ustawowego obowiązku zamieszczania obwieszczeń w prasie, jak i korzystacie z dodatkowego bezpłatnego wsparcia informacyjnego w postaci publikacji ogłoszenia w Internecie.

 

Zlecone nam ogłoszenia składamy w taki sposób, aby były łatwo odnajdywalne w prasie.

 

Zapewniamy kompleksowość (7 w 1)
 1. publikujemy we wskazanej przez Państwa prasie – zgodnie z wyceną,
 2. publikujemy na stronie iKomornik.pl, DAWRO.pl, – bezpłatnie,
 3. publikujemy na stronie internetowej gazety – bezpłatnie,
 4. redagujemy nadesłane ogłoszenia – bezpłatnie,
 5. wysyłamy skan ogłoszenia w formacie PDF po emisji obwieszczenia – bezpłatnie,
 6. direct mailing – wysyłamy w formie elektronicznej informacje do subskrybentów naszej strony z Państwa ogłoszeniami – bezpłatnie,
 7. ogłoszenia licytacji pojazdów zamieszczamy na portalach typu: otomoto, autotrader, gratka.

 

Dzięki obecności Państwa ogłoszeń na stronie iKomornik.pl i DAWRO.pl skutecznie wpłyniecie na zwiększenie:

 

Kancelariom komorniczym zapewniamy dostęp online do dedykowanego konta na portalu iKomornik.pl, w którym mogą:

 

Wyślij obwieszczenie, przygotujemy dla Ciebie darmową wycenę.
,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => Drzewo Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0),[1] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 8,[id_parent] => 2,[lp] => 2,[identyfikator] => ,[nazwa] => Strony internetowe,[typ] => TRESC,[parametr] => ,[tresc] =>
Proponujemy Państwu przygotowanie dedykowanej strony internetowej z zachowaniem obowiązujących standardów oraz norm prawnych.
Oferujemy również utrzymanie stron internetowych, aplikacji internetowych oraz poczty elektronicznej w domenie ikomornik.pl. Zapewniamy tym samym codzienny backup danych, wsparcie techniczne (telefoniczne, mailowe także pomoc zdalną) oraz wysoką wydajność naszych serwerów. Bazy danych naszych Klientów są codziennie zabezpieczane, aby wyeliminować ryzyko całkowitej utraty danych w przypadku awarii lub błędu użytkownika.

 

Aby strona mogła skutecznie pełnić swoją rolę musi być łatwo odnajdywana przez Internautów. Dlatego też w przypadku wykupienia naszych usług hostingowych oferujemy darmowe zgłoszenie stworzonej przez nas strony WWW do najpopularniejszych wyszukiwarek.


Naszą najwyższą jakość osiągamy poprzez:
 1. Treści zamieszczane na stronie internetowej są codziennie aktualizowane. Klient otrzymuje gotowy produkt, nie wymagający jego ingerencji,
 2. Każde zlecenie – indywidualne podejście. Każdy projekt realizowany jest od podstaw, co przekłada się na jego niepowtarzalność. Klient ma do dyspozycji gotowe szablony lub samodzielnie określa wygląd serwisu, a my przygotowujemy wizualizacje do wyboru,
 3. Stała analiza grupy docelowej – odbiorczej, znamy jej charakter dlatego docieramy do najszerszej liczby potencjalnych odbiorców,
 4. Standaryzacja – wszystkie nasze strony otwierają się w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 5. Intuicyjność – nasze projekty kierowane do Klientów są zawsze intuicyjne tak, aby każdy z odwiedzających poruszał się po nich w sposób naturalny.

 

Nasza metoda pozycjonowania stron WWW w wyszukiwarkach internetowych sprawia, że przygotowane przez naszą firmę strony są łatwo odnajdywane i odwiedzane przez liczne grono internautów.


Pozycjonowanie stron:
Nasze metody pozycjonowania stron WWW w wyszukiwarkach internetowych sprawiają, że przygotowane przez naszą firmę strony są łatwo odnajdywane i odwiedzane przez liczne grono internautów.

 

Aktualizacja informacji

Specjalnie zaprojektowana przez naszą firmę aplikacja pomoże w skutecznym wykorzystywaniu własnych stron i zamieszczaniu na niej materiałów dotyczących licytacji ruchomości i nieruchomości.
Nasza oferta zawiera wysoko rozbudowany system CMS, czyli zarządzania treścią serwisu internetowego oraz systemy wymiany danych.

 

Służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem. Właściwie przygotowane strony stanowią najczęściej o wizerunku Kancelarii i wpływają na poprawę efektywności organizowanych licytacji ruchomości i nieruchomości. W efekcie przekłada się to znacząco na wyższą ilość osób przystępujących do licytacji oraz kwot końcowych.

 

Do dyspozycji pozostawiamy opiekę techniczną, ochronę antywirusową i antyspamową kont pocztowych utrzymywanych na naszych serwerach. Dzięki bieżącej aktualizacji oprogramowania skutecznie ograniczamy ilość spamu trafiającego na skrzynki naszych Klientów.

 

Oferujemy Państwu zarówno gotowe szablony stron internetowych lub przygotowanie indywidualnej strony.

Szablony stron.
,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => Drzewo Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0),[2] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 10,[id_parent] => 2,[lp] => 3,[identyfikator] => ,[nazwa] => Oprogramowanie,[typ] => TRESC,[parametr] => ,[tresc] =>
W ślad za zgłaszanymi przez naszych klientów potrzebami przygotowaliśmy dedykowane oprogramowanie poprawiające efektywność pracy Kancelarii Komorniczej.

 

1. Informator - aplikacja

 pobierz aplikację

pobierz instrukcję
Aplikacja Informator automatyzuje wyszukiwanie odpowiednich danych adresowych niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, między innymi:
 1. Sąd Rejonowy,
 2. Komornik Sądowy,
 3. Urząd Skarbowy,
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 5. Organ administracyjny.
Program Informator jest w pełni kompatybilny z systemem Komornik SQL. Posiada możliwość zaimportowania właściwych danych adresowych Sądu, Komornika, Urzędu Skarbowego oraz ZUS'u do programu Komornik SQL.


Wierzytelności wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:


System jest w pełni bezpieczny i nie wymaga udostępniania poza kancelarię żadnych danych znajdujących się w jej zasobach. Program instalowany jest na lokalnych komputerach w kancelarii.

Aplikacja Informator została przetestowana w 25 kancelariach komorniczych w Apelacji Wrocławskiej.

Korzyści używania aplikacji Informator:
 1. Oszczędność czasu przy ustalaniu i rejestracji właściwego: Sądu Rejonowego, Komornika Sądowego oraz Urzędu Skarbowego właściwego terytorialnie dla adresu dłużnika,
 2. Brak konieczności dopisywania wierzytelności we właściwym Urzędzie Skarbowym, system robi to automatycznie,
 3. Brak konieczności dopisywania właściwego ZUS-u w majątku dłużnika.

Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy również wersję demonstracyjną aplikacji.

Program znajduje się pod adresem www.informator.ikomornik.pl. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z naszymi handlowcami.

 

2. Informator online

 

Aplikacja Informator automatyzuje wyszukiwanie odpowiednich danych adresowych niezbędnych do prowadzenie postępowania egzekucyjnego, między innymi:
 1. Sąd Rejonowy,
 2. Komornik Sądowy,
 3. Urząd Skarbowy,
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 5. Organ administracyjny.
System jest w pełni bezpieczny i nie wymaga udostępniania poza kancelarię żadnych danych znajdujących się w jej zasobach. Program instalowany jest na lokalnych komputerach w kancelarii.

Wyszukiwarka jest programem online dostępnym z poziomu sieci Internet. Dostępna jest pod adresem: informator.ikomornik.pl

W celu zakupu programu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

3. Monitoring Spraw

 

Aplikacja współpracuje z programami Komornik SQL i Kancelaria Komornika.

Aplikacja służy do monitorowania spraw przez pracowników kancelarii oraz wierzycieli. Pozwala w szybki sposób na weryfikację statusu realizacji skierowanych spraw przez wierzyciela.
 1. Wierzyciele nie muszą już dzwonić by dowiedzieć się co się dzieje w ich sprawach,
 2. Pracownicy terenowi na bieżąco mają dostęp do wszystkich danych sprawy, w której interweniują.
Łatwy dostęp i wyszukiwanie:

Dostęp do aplikacji odbywa się poprzez stronę internetową. System pozwala na filtrowanie informacji po różnych kryteriach: Wierzyciel, KM, Stan sprawy i innych. Pracownicy kancelarii posiadają dostęp do tych danych, które są im potrzebne. Komornik – administrator udziela właściwego dostępu do widocznych informacji. Program umożliwia pobieranie w formacie PDF dokumentów zeskanowanych przez Komornika w danej sprawie.

Bezpieczeństwo danych:

System jest w pełni bezpieczny i nie wymaga udostępniania poza kancelarię żadnych danych znajdujących się w jej zasobach. Program instalowany jest w kancelarii i korzysta z informacji znajdujących się w lokalnych połączeniach sieciowych.
,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => Drzewo Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0),[3] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 9,[id_parent] => 2,[lp] => 4,[identyfikator] => ,[nazwa] => Polityka bezpieczeństwa,[typ] => TRESC,[parametr] => ,[tresc] =>
Zgodnie z art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.; dalej jako: ustawa), administrator danych osobowych (komornik) zobowiązany; jest do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych; przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem opisującym:

 

Celem opracowania polityki bezpieczeństwa jest wskazanie zasad i metod działania, jakie należy zastosować w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez Administratora Danych Osobowych (komornika) oraz użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku między GIODO a PIP, inspektorzy PIP mogą sprawdzać prawidłowość przetwarzania danych osobowych u każdego przedsiębiorcy przetwarzającego dane pracowników oraz klientów. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada przeprowadzenie 88 tys.kontroli.

 

Każda kancelaria komornicza ma obowiązek, wynikający z przepisówo ochronie danych oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024), posiadać opracowaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa.
 
 
Nasze doświadczenie związane z opracowaniem polityki bezpieczeństwa jak i wdrożeniem systemu CEPIK poparte jest wykonaniem ponad trzydziestu wdrożeń w kancelariach komorniczych potwierdzone przez audytorów MSWiA (przyznany dostęp do systemu CEPIK).
 


Kancelarie, w których została opracowana polityka bezpieczeństwa:

 

,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => Drzewo Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0),[4] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 11,[id_parent] => 2,[lp] => 5,[identyfikator] => ,[nazwa] => Transport, składowanie,[typ] => TRESC,[parametr] => ,[tresc] =>
Firma nasza oferuje składowanie zajętych ruchomości:
 • w magazynie
 • na utwardzonym placu parkingowym dedykowanym do przechowywania pojazdów i maszyn
Nasze lokalizacje:
 • Wrocław ul. Wodzisławska 8
 • Warszawa ul. Mrówcza 79

 

W ramach składowania oferujemy:
 
Transport

 

W zakresie środków transportu Dom Aukcyjny współpracuje z firmami, które dysponują odpowiednimi pojazdami (lawetami, dostawczymi do 3,5 t., ciężarowymi i specjalistycznymi). Dobrze zorganizowany i przeszkolony zespół pracowników gwarantuje pełne bezpieczeństwo począwszy od chwili załadunku towarów, aż do chwili przyjęcia na magazyn.
W trosce o profesjonalną obsługę naszych Klientów zatrudniamy wykwalifikowany personel. Pracownicy parkingu posiadają uprawnienia do kierowania wszystkimi pojazdami (osobowe, ciężarowe powyżej 3,5t, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy) oraz rozładunku przedmiotów wymagających użycia wózka widłowego.

 

Bezpieczeństwo składowanych przedmiotów

 

W celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzonego mienia podpisaliśmy z towarzystwami ubezpieczeniowymi polisy. T.U. Ergo Hestia suma gwarancyjna od ognia i zdarzeń losowych 600 000 zł, suma gwarancyjna od kradzieży 550 000 zł.
Nasze lokalizacje wyposażone są w system kilkunastu kamer rejestrujących. Pomieszczenia, w których są składowane przedmioty posiadają system sygnalizacji napadu i włamania. Nasi pracownicy pełniący całodobowy dozór są wspierani grupą interwencyjną firmy ochroniarskiej IMPEL.
 
 
 
 

 

CENNIK

 

 Ceny za składowanie towarów o objętości składowania do 1 m³

Wartość towaru*

Przyjęcie towaru

Opłata za składowanie (za 1 dobę)

Wydanie towaru**

do 499 zł       

10 zł

2,00 zł

10 zł

od   500 do 999 zł 

20 zł

4,00 zł

20 zł

od 1 000 do 2 499 zł

30 zł

6,00 zł

30 zł

od 2 500 do 5 001 zł

50 zł

8,00 zł

50 zł

Od 5 000 do 9 999 zł

100 zł

10,00 zł

100 zł

pow. 10 000 zł

200 zł

15,00 zł

150 zł

W przypadku, gdy towary przekraczają objętość 1m³, stawka zostaje pomnożona przez wielokrotność zajmowanej powierzchni lub jest ustalana indywidualnie. Składowanie odbywa się w magazynie lub w przypadku maszyn i urządzeń na placu otwartym.
wartość towarów określana jest według ceny oszacowania dokonywanej przez PRZEKAZUJĄCEGO
**opłata za wydanie pobierana jest wyłącznie w przypadku odbioru towarów zakupionych w drodze licytacji organizowanej w Domu Aukcyjnym.

Ceny za składowanie pojazdów mechanicznych (składowanie na placu otwartym) 

Wartość pojazdu*

Przyjęcie na magazyn

Opłata za składowanie (za 1 dobę)

Wydanie**

Samochody osobowe  

do 2 499 zł 

60 zł

3 zł

60 zł

od 2 500 do 7499 zł

60 zł

5 zł

60 zł

od 7 500 do 14 999 zł           

60 zł

10 zł

60 zł

od 15 000 do 29 999 zł             

60 zł

15 zł

60 zł

od 30 000 do 49 999 zł 

60 zł

20 zł

60 zł

od 50 000 do 79 999 zł

60 zł

25 zł

60 zł

od 80 000 do 99 000 zł

60 zł

30 zł

60 zł

pow. 100 000 zł

60 zł

35 zł

60 zł

 

 

Samochody dostawcze i ciężarowe

do   4 999 zł  

80 zł

7,50 zł

80 zł

od   5 000 do 9 999 zł

80 zł

12,50 zł

80 zł

od   10 000 do 14 999 zł 

80 zł

15,00 zł

80 zł

od   15 000 do 29 999 zł

80 zł

20,00 zł

80 zł

od   30 000 do 49 999 zł

80 zł

25,00 zł

80 zł

od   50 000 do 79 999 zł

80 zł

30,00 zł

80 zł

od   80 000 do 99 999 zł

80 zł

35,00 zł

80 zł

pow. 100 000 zł

80 zł

40,00 zł

80 zł

Maszyny i urządzenia

80 zł

25,00 zł

80 zł

Wartość pojazdu ustalana jest według cennika firmy INFO EKSPERT.
** opłata za wydanie pobierana jest wyłącznie w przypadku odbioru pojazdu zakupionego w drodze licytacji organizowanej w Domu Aukcyjnym.


Ceny usług transportowych ( w granicach miasta)

Rodzaj usługi

Koszty/1 godzina

Transport samochodowy

100 zł

Rozładunek/załadunek 2 osoby

100 zł

Rozładunek/załadunek kolejna osoba

50 zł (za każdą kolejną osobę)

Transport specjalistyczny

ustalane indywidualnie

W przypadku transportu poza granicami miasta - do powyższych stawek doliczane są koszty za każdy przejechany kilometr w wysokości 2 zł/km.
*Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

 

,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => Drzewo Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0)),[] => Array (),[] => 0),[3] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 4,[id_parent] => 0,[lp] => 5,[identyfikator] => ,[nazwa] => Realizacje,[typ] => LINK,[parametr] => /Kancelarie,[tresc] =>

Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia - Krzyków Wojciech Opielewicz

Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia - Śródmieścia Roman Romanowski

Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Monika Janus

Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Albert Masternak

,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => DrzewoTresci Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0),[4] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 13,[id_parent] => 0,[lp] => 6,[identyfikator] => Szablony,[nazwa] => Szablony,[typ] => LINK,[parametr] => http://www.ikomornik.pl/Dokument,Szablony,[tresc] => ,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => DrzewoTresci Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0),[5] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 12,[id_parent] => 0,[lp] => 7,[identyfikator] => Zaufali nam,[nazwa] => Zaufali nam,[typ] => TRESC,[parametr] => ,[tresc] =>
Z naszych usług korzystają Klienci z całej Polski. Już prawie połowa Kancelarii Komorniczych korzysta z usług naszej firmy.
Państwa Kancelaria także może znaleźć się na tej liście.

 

,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => DrzewoTresci Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0),[6] => Drzewo Object ([] => Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 3,[id_parent] => 0,[lp] => 8,[identyfikator] => ,[nazwa] => Kontakt,[typ] => LINK,[parametr] => /Dokument,Kontakt,[tresc] =>

 

 

 

,[aktywny] => 1),[] => 1,[] => 0),[] => DrzewoTresci Object ( *RECURSION*,[] => Array (),[] => Array (),[] => 0)),[] => 0),[SG_Bannery] => Dokument Object ([] => dokumenty,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 5,[id_kategorii] => 2,[identyfikator] => SG_Bannery,[nazwa] => Bannery,[tresc] =>
,[aktywny] => 1),[] => ,[] => 0),[Wspolpraca] => Dokument Object ([] => dokumenty,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #10,[] => mysql,[] => ikomornik_www,[] => 09FrSdIX6C,[] => ikomornik_www,[] => Array (),[] => select * from dokumenty where identyfikator = 'Wspolpraca',[] => 9.2029571533203E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 10),[] => Array ([id] => 9,[id_kategorii] => 2,[identyfikator] => Wspolpraca,[nazwa] => Współpraca,[tresc] =>
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna
,[aktywny] => 1),[] => ,[] => 0),[stopka_wojewodztwa] => Array ([0] => Array ([id] => 11,[nazwa] => dolnośląskie,[skrot] => DS),[1] => Array ([id] => 16,[nazwa] => kujawsko-pomorskie,[skrot] => KP),[2] => Array ([id] => 3,[nazwa] => lubelskie,[skrot] => LU),[3] => Array ([id] => 13,[nazwa] => lubuskie,[skrot] => LB),[4] => Array ([id] => 17,[nazwa] => mazowieckie,[skrot] => MZ),[5] => Array ([id] => 7,[nazwa] => małopolskie,[skrot] => MA),[6] => Array ([id] => 10,[nazwa] => opolskie,[skrot] => OP),[7] => Array ([id] => 9,[nazwa] => podkarpackie,[skrot] => PK),[8] => Array ([id] => 5,[nazwa] => podlaskie,[skrot] => PD),[9] => Array ([id] => 15,[nazwa] => pomorskie,[skrot] => PM),[10] => Array ([id] => 8,[nazwa] => śląskie,[skrot] => SL),[11] => Array ([id] => 6,[nazwa] => świętokrzyskie,[skrot] => SK),[12] => Array ([id] => 2,[nazwa] => warmińsko-mazurskie,[skrot] => WN),[13] => Array ([id] => 12,[nazwa] => wielkopolskie,[skrot] => WP),[14] => Array ([id] => 14,[nazwa] => zachodniopomorskie,[skrot] => ZP),[15] => Array ([id] => 4,[nazwa] => łódzkie,[skrot] => LD)),[stopka_podkategorie] => Array ([0] => Array ([id] => 8,[id_kategorii] => 4,[nazwa] => agd/rtv,[lp] => 2,[ikona] => EA,[aktywna] => 1,[skrot] => EA),[1] => Array ([id] => 12,[id_kategorii] => 1,[nazwa] => budynki mieszkalne,[lp] => ,[ikona] => NBM,[aktywna] => 1,[skrot] => NBM),[2] => Array ([id] => 13,[id_kategorii] => 1,[nazwa] => budynki usługowo-przemysłowe,[lp] => ,[ikona] => NBU,[aktywna] => 1,[skrot] => NBU),[3] => Array ([id] => 3,[id_kategorii] => 2,[nazwa] => ciężarowe,[lp] => 5,[ikona] => PC,[aktywna] => 1,[skrot] => PC),[4] => Array ([id] => 4,[id_kategorii] => 2,[nazwa] => dostawcze,[lp] => 4,[ikona] => PD,[aktywna] => 1,[skrot] => PD),[5] => Array ([id] => 17,[id_kategorii] => 6,[nazwa] => dostawy,[lp] => ,[ikona] => ZD,[aktywna] => 1,[skrot] => ZD),[6] => Array ([id] => 1,[id_kategorii] => 1,[nazwa] => działki,[lp] => ,[ikona] => ND,[aktywna] => 1,[skrot] => ND),[7] => Array ([id] => 11,[id_kategorii] => 1,[nazwa] => grunty orne,[lp] => ,[ikona] => NGO,[aktywna] => 1,[skrot] => NGO),[8] => Array ([id] => 6,[id_kategorii] => 3,[nazwa] => inne,[lp] => ,[ikona] => II,[aktywna] => 1,[skrot] => II),[9] => Array ([id] => 10,[id_kategorii] => 4,[nazwa] => inne,[lp] => 4,[ikona] => EI,[aktywna] => 1,[skrot] => EI),[10] => Array ([id] => 14,[id_kategorii] => 1,[nazwa] => inne,[lp] => ,[ikona] => NI,[aktywna] => 1,[skrot] => NI),[11] => Array ([id] => 19,[id_kategorii] => 6,[nazwa] => inne,[lp] => ,[ikona] => ZI,[aktywna] => 1,[skrot] => ZI),[12] => Array ([id] => 7,[id_kategorii] => 4,[nazwa] => komputery,[lp] => 1,[ikona] => EK,[aktywna] => 1,[skrot] => EK),[13] => Array ([id] => 15,[id_kategorii] => 1,[nazwa] => lokale mieszkalne,[lp] => ,[ikona] => NLM,[aktywna] => 1,[skrot] => NLM),[14] => Array ([id] => 16,[id_kategorii] => 1,[nazwa] => lokale usługowo-przemysłowe,[lp] => ,[ikona] => NLU,[aktywna] => 1,[skrot] => NLU),[15] => Array ([id] => 23,[id_kategorii] => 7,[nazwa] => maszyny,[lp] => 1,[ikona] => MO,[aktywna] => 1,[skrot] => MO),[16] => Array ([id] => 22,[id_kategorii] => 2,[nazwa] => motocykle,[lp] => 1,[ikona] => PM,[aktywna] => 1,[skrot] => PM),[17] => Array ([id] => 2,[id_kategorii] => 2,[nazwa] => osobowe,[lp] => 2,[ikona] => PO,[aktywna] => 1,[skrot] => PO),[18] => Array ([id] => 20,[id_kategorii] => 2,[nazwa] => ruchomości inne,[lp] => 7,[ikona] => PI,[aktywna] => 1,[skrot] => PI),[19] => Array ([id] => 5,[id_kategorii] => 2,[nazwa] => specjalistyczne,[lp] => 6,[ikona] => PS,[aktywna] => 1,[skrot] => PS),[20] => Array ([id] => 9,[id_kategorii] => 4,[nazwa] => telefon/fax,[lp] => 3,[ikona] => ET,[aktywna] => 1,[skrot] => ET),[21] => Array ([id] => 21,[id_kategorii] => 2,[nazwa] => terenowe,[lp] => 3,[ikona] => PT,[aktywna] => 1,[skrot] => PT),[22] => Array ([id] => 18,[id_kategorii] => 6,[nazwa] => usługi,[lp] => ,[ikona] => DU,[aktywna] => 1,[skrot] => DU)),[stopka_rodzajow_licytacji] => Array ([0] => Array ([id] => 1,[nazwa] => I licytacja,[typ] => L,[skrot] => 1),[1] => Array ([id] => 2,[nazwa] => II licytacja,[typ] => L,[skrot] => 2),[2] => Array ([id] => 3,[nazwa] => III licytacja,[typ] => L,[skrot] => 3),[3] => Array ([id] => 9,[nazwa] => inne,[typ] => L,[skrot] => I),[4] => Array ([id] => 6,[nazwa] => konkurs ofert,[typ] => O,[skrot] => KO),[5] => Array ([id] => 5,[nazwa] => przetarg nieograniczony,[typ] => P,[skrot] => PN),[6] => Array ([id] => 4,[nazwa] => Przetarg ofertowy,[typ] => P,[skrot] => PO),[7] => Array ([id] => 7,[nazwa] => sprzedaż z wolnej reki,[typ] => O,[skrot] => SWR)),[stopka_miasta] => Array ([0] => Bolesławiec,[1] => Bytom,[2] => Gdańsk,[3] => Giżycko,[4] => Kartuzy,[5] => Kielce,[6] => Kraków,[7] => Kłodzko,[8] => Legnica,[9] => Lubin,[10] => Lublin,[11] => Lębork,[12] => Łódź,[13] => Malbork,[14] => Mława,[15] => Oświęcim,[16] => Poznań,[17] => Sandomierz,[18] => Szamotuły,[19] => Szczecin,[20] => Tarnów,[21] => Warszawa,[22] => Wałbrzych,[23] => Wrocław,[24] => Żywiec),[modul] => ModulLicytacje,[akcja] => ,[wroc] => ,[sortuj] => data,[kierunek] => rosnaco,[szukaj] => Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek,[parametry_wyszukiwania] => strona,1,ilosc,10,sortuj,data,kierunek,rosnaco,szukaj,Komornik+S%C4%85dowy+przy+S%C4%85dzie+Rejonowym+w+%C5%81asku+Krzysztof+Skrzypek,[ilosc_rekordow] => 0,[ilosc_stron] => 0,[strony] => Array (),[wszystkie_strony] => Array (),[strona] => 1,[ilosc_wynikow_na_strone] => 10,[wyniki] => ,[tresc] =>
Licytacje
Nie znaleziono żadnych licytacji spełniających podane kryteria.
,[nawigacja] => Strona główna  •  Licytacje  •  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek),[_smarty_vars] => ,[_sections] => Array (),[_foreach] => Array (),[_tag_stack] => Array (),[_conf_obj] => ,[_config] => Array ([0] => Array ([vars] => Array (),[files] => Array ())),[_smarty_md5] => f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f,[_version] => 2.6.22,[_inclusion_depth] => 0,[_compile_id] => ,[_smarty_debug_id] => SMARTY_DEBUG,[_smarty_debug_info] => Array (),[_cache_info] => Array (),[_file_perms] => 420,[_dir_perms] => 505,[_reg_objects] => Array (),[_plugins] => Array ([modifier] => Array ([zakodujTekst] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => zakodujTekst),[1] => ,[2] => ,[3] => ),[odkodujTekst] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => odkodujTekst),[1] => ,[2] => ,[3] => ),[tekstLink] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => tekstLink),[1] => /srv/www/ikomornik.pl/www/szablony/IKomornik/moduly/ModulLicytacje/szablon.html,[2] => 127,[3] => 1,[4] => 1),[tekstDomena] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => tekstDomena),[1] => ,[2] => ,[3] => ),[slowaKluczowe] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => slowaKluczowe),[1] => ,[2] => ,[3] => ),[duzeLitery] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => duzeLitery),[1] => ,[2] => ,[3] => ),[cena] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => cena),[1] => /srv/www/ikomornik.pl/www/szablony/IKomornik/moduly/ModulLicytacje/szablon.html,[2] => 149,[3] => 1,[4] => 1),[count] => Array ([0] => count,[1] => /srv/www/ikomornik.pl/www/szablony/IKomornik/moduly/ModulLicytacje/szablon.html,[2] => 5,[3] => 1,[4] => 1),[replace] => Array ([0] => smarty_modifier_replace,[1] => /srv/www/ikomornik.pl/www/szablony/IKomornik/moduly/ModulLicytacje/szablon.html,[2] => 15,[3] => 1,[4] => 1),[regex_replace] => Array ([0] => smarty_modifier_regex_replace,[1] => /srv/www/ikomornik.pl/www/szablony/IKomornik/moduly/ModulLicytacje/szablon.html,[2] => 20,[3] => 1,[4] => 1),[truncate] => Array ([0] => smarty_modifier_truncate,[1] => /srv/www/ikomornik.pl/www/szablony/IKomornik/moduly/ModulLicytacje/szablon.html,[2] => 129,[3] => 1,[4] => 1),[strip_tags] => Array ([0] => smarty_modifier_strip_tags,[1] => /srv/www/ikomornik.pl/www/szablony/IKomornik/moduly/ModulLicytacje/szablon.html,[2] => 134,[3] => 1,[4] => 1)),[function] => Array ([tloInput] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => tloInput),[1] => ,[2] => ,[3] => ,[4] => 1,[5] => ),[tloButton] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => tloButton),[1] => ,[2] => ,[3] => ,[4] => 1,[5] => ),[ikona] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => ikona),[1] => ,[2] => ,[3] => ,[4] => 1,[5] => ),[zdjecie] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => zdjecie),[1] => ,[2] => ,[3] => ,[4] => 1,[5] => ),[naglowek] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => naglowek),[1] => ,[2] => ,[3] => ,[4] => 1,[5] => )),[block] => Array ([cien] => Array ([0] => Array ([0] => SmartyDodatki,[1] => cien),[1] => /srv/www/ikomornik.pl/www/szablony/IKomornik/moduly/ModulLicytacje/szablon.html,[2] => 1,[3] => 1,[4] => 1,[5] => )),[compiler] => Array ([assign] => Array ([0] => smarty_compiler_assign,[1] => ,[2] => ,[3] => ,[4] => 1)),[prefilter] => Array (),[postfilter] => Array (),[outputfilter] => Array (),[resource] => Array (),[insert] => Array ()),[_cache_serials] => Array (),[_cache_include] => ,[_cache_including] => ,[_cache_include_info] => )) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/zewnetrzne/Smarty/Smarty.class.php:1430] #4 Smarty->_compile_resource(szablon.html, /srv/www/ikomornik.pl/www/temp/smarty/IKomornik//%%F7^F7B^F7B4083E%%szablon.html.php) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/zewnetrzne/Smarty/Smarty.class.php:1253] #5 Smarty->fetch(szablon.html, , , 1) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/zewnetrzne/Smarty/Smarty.class.php:1105] #6 Smarty->display(szablon.html) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/aplikacje/AppIKomornik.class.php:190] #7 App::uruchom() called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/index.php:7]