Komornik Sądowy przy SR w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza w Żywcu

ogłasza licytację na Niezabudowana działka o pow. 0,6 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-12-22 12:15
Cena wywoławcza: 11 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 63/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto:  Świnna
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 1013 zn. 6 kpc, że w dniu

 

22 grudnia 2015 r. o godz. 12:15

 

w kancelarii komornika odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości gruntowej: niezabudowana działka nr ewid. 3800 o powierzchni 0,6 ha, położonej w Świnnej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00116883/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 30 000,00 zł. Wartość udziału oszacowana jest na kwotę: 15 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 11 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 500,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto komornika 18 1240 4881 1111 0000 5333 8332.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia zgodnie z art. 871 kpc. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (33) 867 46 45 oraz na stronie www.komornik.zywiec.pl, www.licytacje.komornik.pl