Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz

ogłasza licytację na Ułamkowy udział w nieruchomościach lokalowych

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-24 13:30
Cena wywoławcza: 27 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3647/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Olchowa
Miasto: Ciechanów
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Cezary Kowalski  tel. (23) 672 18 23, NIP 569-161-14-23 ogłasza, że dnia

 

24 listopada 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie mającego siedzibę przy ul. Mikołajczyka 6  w sali nr  VIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania 1/6 ułamkowej części nieruchomości,

należącej  do dłużnika: (…),

położonej: 06-400 Ciechanów, ul. Olchowa 13,  dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PL1C/00004217/4].

Suma oszacowania wynosi 36 333,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 633,33 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechanowie

98 1020 1592 0000 2502 0203 6036,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania 4/6 ułamkowej części nieruchomości,

należącej  do dłużnika: (…), położonej: 06-400 Ciechanów, ul. Olchowa 13,  dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PL1C/00004217/4].

Suma oszacowania wynosi 145 333,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 533,33 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechanowie

98 1020 1592 0000 2502 0203 6036,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.