Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Ireneusz Buczek Kancelaria Komornicza w Legnicy

ogłasza licytację na Lokal niemieszkalny, parter, przynależna piwnica

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-10-22 09:40
Cena wywoławcza: 28 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 445/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wrocławska
Miasto: Legnica
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek (tel. (76) 721 20 28) ogłasza, że dnia:

 

22 października 2015 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego mającego siedzibę przy Kościuszki 1-3, w sali nr 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: lokal niemieszkalny nr 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielolokalowym nr 51 w Legnicy przy ul. Wrocławskiej, obręb Kartuzy. Lokal składa się z: sali sprzedaży, zaplecza oraz wc o powierzchni 15,70 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,80 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 15/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 17.09.2098 r. działki gruntu nr 357 obszaru 0,0292 ha objętej KW nr LE1L/00040542/9,  

położonej: 59-220 Legnica, Wrocławska 51/2,

dla którego Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00059383/2.

 

Suma oszacowania wynosi: 42 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 28 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 200,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na konto Komornika: PKO BP I O. Centrum Legnica 77 1020 3017 0000 2702 0118 0793.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniach:

-       9.10.2015 r. w godz. 10:00-10:30,

-       15.10.2015 r. w godz. 14:00-14:30.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 721 20 28