Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Tomasz Słomka

ogłasza licytację na Niezabudowana działka

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-08-26 09:30
Cena wywoławcza: 13 788,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 55/09
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zaprężyn
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka (tel. 691 742 984, fax (71) 734 54 95) ogłasza, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 48/49, w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

położonej: 55-090 Długołęka, Zaprężyn dz. nr 98,

dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00075393/1 – udział 1/3.

 

Jest to udział 1/3 w niezabudowanej działce gruntu położonej w części północnej obrębu Zaprężyn. Powierzchnia działki 2,38 ha. W skład działki wchodzą grunty oznaczone jako: RIIIa – 0,43 ha, RIVa – 1,14 ha, RIVb – 0,02 ha, RV – 0,49 ha, LsIII – 0,30 ha. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki drogą asfaltową. Teren działki pagórkowaty. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolami: RP1 - grunty rolne, RL - lasy, grunty leśne i obszary do zalesienia.

 

Suma oszacowania udział 1/3 wynosi 18 385,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 788,75. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 838,50. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 25.08.2015 r:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 1090 2415 0000 0006 1204 7746

(w opisie wpłaty rękojmi należy podać sygnaturę sprawy KMP 55/09).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 691 742 984