Komornik Sądowy przy SR w Złotoryi Krzysztof Rogowski Kancelaria Komornicza w Jaworze

ogłasza licytację na Nieruchomość

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-07-22 14:00
Cena wywoławcza: 217 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1048/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Cukrownicza
Miasto: Jawor
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Krzysztof Rogowski podaje
do publicznej wiadomości, że dnia

 

22 lipca 2015 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Złotoryi VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą
w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Klasztorna 5, w sali nr 36, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 59-400 Jawor, ul. Cukrownicza 5, dla której  Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Jaworze
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LE1J/00015955/1.

 

Suma oszacowania wynosi 290 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 500,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce,  książeczce oszczędnościowej lub na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.