Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-08-05 08:00
Cena wywoławcza: 509 025,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 518/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Plac Bawół
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda zawiadamia, że w dniu

 

5 sierpnia 2015 r. o godz. 8:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 w sali nr B-103, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego o powierzchni 112,94 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie przy ul. Plac Bawół 6/15, objętego księgą wieczystą KR1P/00363782/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 678 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 509 025,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 67 870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być wpłacona na rachunek bankowy komornika

nr 66 8619 0006 0030 0325 8033 0001,

złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 11:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika przy ul. Żółtej Ciżemki 3/2 w Krakowie (tel. (12) 292 01 39).