Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Działka zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-08-18 09:10
Cena wywoławcza: 564 361,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2422/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sportowa 
Miasto: Szamotuły
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 sierpnia 2015 r. o godz. 9:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, w sali nr 300, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w skład której wchodzi działka nr 3990/1 o powierzchni 1 299 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz garażem dwustanowiskowym. Teren działki gruntowy, trawiasty z nasadzeniami krzewów ozdobnych, podjazd do budynku utwardzony kostką brukową. Działka od frontu ogrodzona metalowym parkanem na podmurówce z furtką i bramą. W pozostałej części siatka stalowa. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej.

Powierzchnia użytkowa: 304,00 m2.

Zestawienie pomieszczeń:

- Parter: przedsionek, korytarz, kuchnia, 4 pokoje, łazienka, kotłownia;

- Poddasze użytkowe: korytarz, 5 pokoi, łazienka.

W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość figuruje jako „tereny mieszkaniowe”,

należącej do dłużnika: (…),  

położonej: Szamotuły, ul. Sportowa 32,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00036057/4.

 

Suma oszacowania wynosi 752 482,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 564 361,50.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 75 248,20. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.