Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz

ogłasza licytację na Nieruchomości

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-05-22 09:00
Cena wywoławcza: 852,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2808/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Podklasztor, Malinówka, Suchowola, Hutków
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz Kancelaria Komornicza w Zamościu w sprawie o sygn. akt KM 2808/12 zawiadamia na podstawie art. 952 kpc oraz art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 maja 2015 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 15 wejście C Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Akademickiej 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. Nieruchomości położonej w województwie lubelskim, w gminie Krasnobród, w miejscowości Podklasztor oznaczonej jako działka o numerze 28 o powierzchni 0,14 ha stanowiącej łąkę, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00027273/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 136,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 852,00 zł.

 

2. Nieruchomości o łącznej powierzchni 10,1716 ha, położonej:

- w miejscowości Malinówka, gmina Adamów, powiat zamojski, województwo lubelskie składającej się z działek o numerach: 85 o pow. 1,12 ha stanowiącej grunt orny, 86 o pow. 1,07 ha stanowiącej nieruchomość o pow. 0,11 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym drewnianym, drewnianym budynkiem gospodarczym, stodołą drewnianą oraz grunt orny o pow. 0,96 ha, 87 o pow. 1,17 ha stanowiącej grunt orny, 96 o pow. 0,60 ha stanowiącej grunt orny, 102 o pow. 0,26 ha stanowiącej pastwisko, 120 o pow. 0,28 ha stanowiącej grunt orny, 191/3 o pow. 2,59 ha stanowiącej grunt pod zalesienie. Na działce znajduje się plantacja borówki amerykańskiej o pow. 0,90 ha., 198/1 o pow. 0,98 ha stanowiącej grunt orny i łąkę,

- w miejscowości Suchowola, gmina Adamów, powiat zamojski, województwo lubelskie: działka numer 1196 o pow. 1,15 ha stanowiąca grunt orny, na działce posadzona jest wierzba energetyczna,

- w miejscowości Hutków, gmina Krasnobród, powiat zamojski, województwo lubelskie: działka numer 1655 o pow. 0,95 ha stanowiąca łąkę.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00092487/4.

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę 197 233,00 zł.

Cena wywoławcza za całą nieruchomość w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 147 924,75 zł.

 

W tym:

- działka nr 85 oszacowana jest na kwotę: 14 809,00 zł, cena wywoławcza: 11 106,75 zł, wysokość rękojmi: 1 480,90 zł;

- działka nr 86 oszacowana jest na kwotę: 65 151,00 zł, cena wywoławcza: 48 863,25 zł, wysokość rękojmi: 6 515,10 zł;

- działka nr 87 oszacowana jest na kwotę: 15 707,00 zł, cena wywoławcza: 11 780,25 zł, wysokość rękojmi: 1 570,70 zł;

- działka nr 96 oszacowana jest na kwotę: 7 334,00 zł, cena wywoławcza: 5 500,50 zł, wysokość rękojmi: 733,40 zł;

- działka nr 102 oszacowana jest na kwotę: 1 659,00 zł, cena wywoławcza: 1 244,25 zł, wysokość rękojmi: 165,90 zł;

- działka nr 120 oszacowana jest na kwotę: 3 351,00 zł, cena wywoławcza: 2 513,25 zł, wysokość rękojmi: 335,10 zł;

- działka nr 191/3 oszacowana jest na kwotę: 53 232,00 zł, cena wywoławcza: 39 924,00 zł, wysokość

rękojmi: 5 323,20 zł;

- działka nr 198/1 oszacowana jest na kwotę: 8 837,00 zł, cena wywoławcza: 6 627,75 zł, wysokość rękojmi: 883,70 zł;

- działka nr 1196 oszacowana jest na kwotę: 20 400,00 zł, cena wywoławcza: 15 300,00 zł, wysokość rękojmi: 2 040,00 zł,

- działka nr 1655 oszacowana jest na kwotę: 6 753,00 zł, cena wywoławcza: 5 064,75 zł, wysokość rękojmi: 675,30 zł.

 

3. Nieruchomości położonej w miejscowości Hutków, gmina Krasnobród, w skład której wchodzą działki o numerach: 366 – o pow. 0,53 ha stanowiąca las, 414 – o pow. 0,20 ha stanowiąca grunt pod zalesienie, 855 – o pow. 0,15 ha stanowiąca las.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00100086/3.

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę 18 064,00 zł.

Cena wywoławcza za całą nieruchomość w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 13 548,00 zł.

W tym:

- działka nr 366 oszacowana jest na kwotę 10 987,00 zł, cena wywoławcza: 8 240,25 zł, wysokość  rękojmi: 1 098,70 zł,

- działka nr 414 oszacowana jest na kwotę 2 248,00 zł, cena wywoławcza: 1 686,00 zł, wysokość rękojmi: 224,80 zł,

- działka nr 855 oszacowana jest na kwotę 4 829,00 zł, cena wywoławcza: 3 621,75 zł, wysokość rękojmi: 482,90 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem telefonu (84) 639 18 47.