Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Tomasz Słomka

ogłasza licytację na Metalowe Przęsła Mostowe

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-05-19 10:00
Cena wywoławcza: 19 500,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: inne, inne
KM: 2473/13
 
Położenie ruchomości:
Ulica: Kolejowa
Miasto: Oleśnica
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka (tel. 691 742 984, fax (71) 734 54 95) ogłasza, że dnia

 

19 maja 2015 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika: Oleśnica, ul. Kilińskiego 4d/1, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

 

1.

Metalowe Przęsła Mostowe –

konstrukcje przenośne

2 szt.

39 000,00 *) **)

19 500,00

*) cena za sztukę

 

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji na placu Bazy PKP w Oleśnicy przy ul. Kolejowej 2-3 w godzinach 8:00-9:00.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 1090 2415 0000 0006 1204 7746

lub w kancelarii do godziny 9:30 (w opisie wpłaty rękojmi należy podać sygnaturę sprawy KM 2473/13). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie, pobierając 1,00 zł za przelew w przypadku zwrotu na konto. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 ze zn.1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 ze zn. 2 kpc).

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 691 742 984