Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Konrad Klemaszewski

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-05-04 10:30
Cena wywoławcza: 122 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1181/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wądroże
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
NR KW LE1U/00007223/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu

 

4 maja 2015 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Lubinie 59-300 Lubin, ul. Wrocławska 3, sala III, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 59-305 Rudna, Wądroże, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00007223/2.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym położona w granicach działek gruntu nr 71 i 188/1 łącznego obszaru 0,6200 ha w obrębie Wądroże gminie Rudna, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim. W skład nieruchomości wchodzi: prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 71 obszaru 0,3200 ha, budynek mieszkalno-gospodarczy o pow. całkowitej 741,34 m2, prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 188/1 obszaru 0,3000 ha. Zabudowana działka gruntu nr 71 usytuowana jest przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej, w zadawalającym stanie technicznym. Niezabudowana działka gruntu nr 188/1 usytuowana jest przy drodze gruntowej, wyboistej. Działka gruntu nr 71 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym, natomiast działka nr 188/1 jest niezabudowana i stanowi grunty orne. Budynek mieszkalno-gospodarczy jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym. Pomieszczenia mieszkalne zlokalizowane są na parterze, po stronie południowej budynku. Na część mieszkalną składają się następujące pomieszczenia: hall, kuchni, jadalnia, dwa pokoje oraz łazienka z wc, o łącznej powierzchni netto 90,57 m2. Pozostała część parteru oraz poddasze pełnią funkcje gospodarcze. Do części gospodarczej istnieje dostęp z części mieszkalnej, przez kuchnię oraz bezpośredni z podwórza. Na poddasze prowadzą jedne schody, usytuowane w części gospodarczej. Budynek mieszkalno-gospodarczy wzniesiony został w zabudowie zwartej na planie prostokąta, w technologii tradycyjnej, przed rokiem 1939 r. Na odbitce z mapy ewidencyjnej wydanej w dniu 10.09.2013 r. widoczne są dwa budynki gospodarcze naniesione przy granicy działki nr 71 z działką nr 72, zostały one rozebrane.

 

Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00007223/2 wynosi 184 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe

22 1160 2202 0000 0001 4687 3928

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 8:00 do 18:00. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (76) 846 47 87 lub na stronie www.komorniklubin.pl.