Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-01-28 10:00
Cena wywoławcza: 141 525,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1080/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Konin
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornicza Rafał Szulc – działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 stycznia 2015 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 301 Sądu Rejonowego w Szamotułach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, tereny mieszkaniowe, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 69/9 o powierzchni  0,0963 ha położona w Koninie nr 10a, gmina Pniewy. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej – prawy segment o powierzchni użytkowej 144,30 m2 (+ piwnica 77,85 m2) oraz budynkiem gospodarczym w zabudowie bliźniaczej – prawy segment o powierzchni użytkowej 18,35 m2. Dla ww. nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o nr PO1A/00052246/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 188 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 141 525,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania, tj. w kwocie 18 870,00 zł.

Rękojmię należy złożyć w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, tj. o godzinie 10:00 w Sali nr 301 Sądu Rejonowego w Szamotułach bądź wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na rachunek najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Bliższych informacji o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08

 

Copyright © iKomornik.pl 2015, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna