Komornik Sądowy przy SR w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza w Żywcu

ogłasza licytację na Działka zabudowana 

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-02-03 12:00
Cena wywoławcza: 192 400,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1358/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Cisowa
Miasto: Pewla Mała
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

3 lutego 2015 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii komornika odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

działka nr ewid. 796/1 o powierzchni 0,758 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 162,48 m2 (budynek nieoddany do użytkowania) położonej w Pewli Małej przy ul. Cisowej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00097808/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 384 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi połowę wartości oszacowania, tj. kwotę 192 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 38 480,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto komornika:

18 1240 4881 1111 0000 5333 8332.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia zgodnie z art. 871 kpc. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.  

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (33) 867 46 45

oraz na stronie www.komornik.zywiec.pl i www.licytacje.komornik.pl

 

 

Copyright © iKomornik.pl 2015, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna