Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Konrad Ciesielski Kancelaria Komornicza w Poznaniu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2015-01-22 09:00
Cena wywoławcza: 155 025,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2078/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Gnieźnieńska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrad Ciesielski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 stycznia 2015 r. o godz. 9:00

 

w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, w sali 106, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 13, położony w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej 3, dla którego Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO2P/00241632/1 o powierzchni użytkowej 39,40 m2. Z własnością lokalu wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 3940/384930 części (nr udziału w prawie 14, KW nr PO2P/00043851/4).

Ww. nieruchomość należy do dłużnika: (…).

 

Nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 206 700,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 155 025,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 20 670,00 zł najpóźniej do dnia 21 stycznia 2015 roku w gotówce lub w kasie Kancelarii Komornika Sądowego w Poznaniu przy ul. Trójpole 3A lub wpłacić na konto:

PKO BP SA 65 1020 4027  0000 1102 0391 0833

lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizji z Komornikiem. Akta postępowań egzekucyjnych wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, w godzinach pracy Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Copyright © iKomornik.pl 2014, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna