Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski

ogłasza licytację na Prawo wieczystego użytkowania gruntu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2014-11-27 10:00
Cena wywoławcza: 738 339,48
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 641/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: W. Pola
Miasto: Gorlice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 listopada 2014 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako dz. nr 341/1 i 341/2 wraz z odrębną własnością budynków, placu, ogrodzenia o pow. łącznej 5 546 m2, położonej w Gorlicach przy ul. W. Pola 1, należącej do dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00011789/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 984 452,64 zł (zawiera 23% VAT).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 738 339,48 zł (zawiera 23% VAT).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr 30 2030 0045 1110 0000 0217 6730

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Copyright © iKomornik.pl 2014, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna