Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2014-11-14 13:00
Cena wywoławcza: 40 790,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2455/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Michałowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda zawiadamia, że w dniu

 

14 listopada 2014 r. o godz. 13:00

 

w kancelarii komornika Kraków ul. Żółtej Ciżemki 3/2 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice, objętej księgą wieczystą o numerze KR1S/00018874/3, składającej się z działki 689/4 o powierzchni 0,0898 ha, w kształcie prostokąta o szerokości ok. 25 m i długości ok. 34 m oraz działki 445/1 o powierzchni 0,0139 ha w kształcie prostokąta o szerokości ok. 1 m i długości ok. 139 m.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 81 580,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 40 790,00 zł.

Rękojmia wynosi 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8 158,00 zł.

Egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w trybie uproszczonym zgodnie z art. 10131 i nast. k.p.c.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji.

Rękojmia może być wpłacona na rachunek bankowy komornika

nr 66 8619 0006 0030 0325 8033 0001

złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 k.p.c.).

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika przy ul. Żółtej Ciżemki 3/2 w Krakowie (tel. (12) 292 01 39).

 

Copyright © iKomornik.pl 2014, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna