Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski

ogłasza licytację na Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2014-10-23 10:00
Cena wywoławcza: 100 510,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 107/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Klęczany
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 października 2014 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 84/1 o pow. 0,087 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, stan surowy zamknięty, położonej w Klęczanach, gm. Gorlice stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00001916/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 150 766,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 100 510,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

nr 30 2030 0045 1110 0000 0217 6730

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika ul. 3 Maja 24, Gorlice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Copyright © iKomornik.pl 2014, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna