Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski

ogłasza licytację na Działki

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2014-09-29 13:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 417/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Małastów, Nowica
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

29 września 2014 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie sala nr 13 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

stanowiących własność dłużnika niezabudowanych nieruchomości w postaci:

1)   dz. nr 246/5 o pow. 0,52 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00078712/3. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 32 084,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 21 389,33 zł.

2)   dz. nr 280/1, 282 o pow. 3,63 ha, położonej w Nowicy, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00042734/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 328 152,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 218 768,00 zł.

3)   dz. nr 537 o pow. 3,65 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00051960/1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 344 195,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 229 463,33 zł.

4)   dz. nr 256/2 o pow.0,18 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00041938/5. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 6 210,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 4 140,00 zł.

5)   dz. nr 256/3 o pow. 0,27 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00050041/6. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9 315,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 6 210,00 zł.

6)   dz. nr 92 o pow. 2,100 ha, położonej w Małastowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00077381/6. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 146 580,00 . Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 97 720,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania każdej nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr

30 2030 0045 1110 0000 0217 6730

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika ul. 3 Maja 24, Gorlice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Copyright © iKomornik.pl 2014, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna