Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Jakub Kuś Kancelaria Komornicza w Gostyniu

ogłasza licytację na Nieruchomości

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2014-10-01 11:00
Cena wywoławcza: 624 986,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 864/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Głoginin
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Jakub Kuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 października 2014 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie Zamiejscowe Wydziały zs. w Gostyniu przy ul. Sądowej 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głoginin,  dla której Sąd Rejonowy w Lesznie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1Y/00012951/8. Ww. nieruchomość stanowi nieruchomość rolną, w skład której wchodzą siedlisko (budynek mieszkalny, stodoła z oborą, budynek garażowy, budynek warsztatowo-magazynowy) i grunty rolne. Łączny obszar nieruchomość wynosi 11,1500 ha. Ww. nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 833 315,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 624 986,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 83 331,50 zł, najpóźniej do dnia 30 września 2014 r. w gotówce w kasie kancelarii Komornika Sądowego w Gostyniu, pl. Karola Marcinkowskiego 7/6 lub wpłacić na konto

BGŻ S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0219 5720

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość będzie można oglądać dnia 24.09.2014 r. w godzinach od 12:00 do 13:00. Akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie Sądu Rejonowego w Lesznie Zamiejscowe Wydziały zs. w Gostyniu przy ul. Sądowej 1, w godzinach pracy Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Copyright © iKomornik.pl 2014, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna