Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2014-09-25 10:00
Cena wywoławcza: 546 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 436/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wspólna
Miasto: Pniewy
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 września 2014 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, w sali nr 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj. przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 526,20 m2. Sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowo-produkcyjna. Media: woda, prąd, telefon, kanalizacja sanitarna. Działka nr 4/11 o pow. 1 146 m2, obręb Pniewy, ark. mapy 1. W wypisie z rejestru  gruntów widniej jako tereny zabudowane,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: ul. Wspólna 1J, 62-045 Pniewy,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00048401/8.

 

Suma oszacowania wynosi 819 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 546 000,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 81 900,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 90720002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Copyright © iKomornik.pl 2014, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna