Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski

ogłasza licytację na Działka zabudowana 

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2014-08-12 12:00
Cena wywoławcza: 288 600,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1358/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Cisowa
Miasto: Pewla Mała
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 1013 zn. 6 kpc, że w dniu

 

12 sierpnia 2014 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii komornika odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

działka nr ewid. 796/1 o powierzchni 0,758 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 162,48 m2 (budynek nieoddany do użytkowania) położonej w Pewli Małej, przy ul. Cisowej, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00097808/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 384 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 288 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 38 480,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto komornika:

18 1240 4881 1111 0000 5333 8332.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia zgodnie z art. 871 kpc, tj. w dniu licytacji winien złożyć 1/5 ceny, a reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (33) 867 46 45

oraz na stronie www.komornik.zywiec.pl i www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

Copyright © iKomornik.pl 2014, wszelkie prawa zastrzeżone
Serwisy partnerskie:
Współpracujące wydawnictwa:

Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Gazeta Wrocławska Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Berliner Zeitung Dziennik Bałtycki Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Polski Echo Dnia Gazeta Olsztyńska Głos Koszaliński Głos Pomorza Głos Szczeciński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Kurier Poranny Kurier Szczeciński Dziennik Łódzki Gazeta Lubuska Nowiny nto.pl Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna