Komornik Sądowy przy SR w Oławie Kazimierz Bobowski

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,0700 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 13:20
Cena wywoławcza: 153 850,88
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1208/15(1)
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Stawowa
Miasto: Dobrzykowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski (tel./fax (71) 313 33 32) ogłasza, że dnia

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 13:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12, w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA  

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości którą stanowi: działka nr 31/2 (am-1) o pow. 0,0700 ha – zabudowana budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym,

położonej: Dobrzykowice, ul. Stawowa 10, gmina Czernica,  

dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00046106/1.

 

Suma oszacowania wynosi 205 134,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 850,88 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 513,45 w gotówce.

Rękojmię można także uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA I O. Oława 59 1090 2428 0000 0006 1400 0064.

Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub być na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 33 32