Komornik Sądowy przy SR w Oławie Kazimierz Bobowski

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,5200 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-09 14:00
Cena wywoławcza: 15 132,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 15/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Jeszkowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski (tel. (71) 313 33 32) ogłasza, że dnia

 

9 stycznia 2017 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12, w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

którą stanowi: działka nr 320 (am-1) o pow. 0,5200 ha – tereny z przewagą użytkowania rolniczego, działka objęta jest formą ochrony przyrody,

położonej: 55-003 Czernica, Jeszkowice,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00030013/7.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 20 176,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 132,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 017,60 w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA I O. Oława 59 1090 2428 0000 0006 1400 0064.

Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub być na koncie komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 33 32.