Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga

ogłasza licytację na Działka gruntu w Gdyni

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 11:00
Cena wywoławcza: 760 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 566/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sztumska
Miasto: Gdynia
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga, Kancelaria komornicza w Gdyni, ul. Świętojańska 71/5, 81-389 Gdynia, tel. (58) 719 04 60, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, pl. Konstytucji 5, w sali nr W12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 186, położonej: 81-326 Gdynia, ul. Sztumska 4, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1Y/00012867/0.

 

Suma oszacowania wynosi 1 014 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 760 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 101 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię zgodnie z art. 962 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA w Gdyni   63 1240 5354 1111 0010 4834 3799.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule