Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski

ogłasza licytację na Działka gruntowa o pow. 4 277 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-19 13:40
Cena wywoławcza: 136 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1792/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Olsztyńska
Miasto: Górowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski (tel. (89) 762 65 67) ogłasza, że dnia

 

19 stycznia 2017 r. o godz. 13:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach mającego siedzibę przy ulicy Warszawskiej 3, w sali nr 4 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: prawo użytkowania wieczystego do dnia 2.04.2095 roku nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 130/1 o powierzchni 4 277 m2, zabudowanej budynkiem produkcyjnym oraz budynkiem gospodarczym, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności,

położonej: 11-220 Górowo Ił., ul. Olsztyńska,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1Y/00017432/9.

 

Suma oszacowania wynosi 204 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 136 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 450,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.