Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej pow. użyt. 39,10 m2 - udziały

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-25 10:00
Cena wywoławcza: 22 166,62
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 547/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Przyborowskiego
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XVIII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów w wysokości 3/4 części i 1/4 części we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w Kielcach, przy ul. Przyborowskiego nr 4, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. użyt. 39,10 m2, dla którego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydziale VI Ksiąg Wieczystych jest założona księga wieczysta nr KI1L/00073725/7.

 

Prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę: 118 222,00 zł.

Wartość udziałów w 3/4 części we współwłasności wynosi 88 666,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 66 499,88 zł.

 

Wartość udziału w 1/4 części we współwłasności wynosi 29 555,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 22 166,62 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania: udziałów w wysokości 3/4 części w kwocie 8 866,65 zł, udziału w wysokości 1/4 części w kwocie 2 955,55 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.