Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie mgr Marian Baradziej Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 66,89 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-31 09:30
Cena wywoławcza: 235 200,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2056/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zielone
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej, mający kancelarię pod adresem: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 44/184, zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

31 stycznia 2017 r. o godz. 9:30

 

s. nr E-304 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, przy os. Zielone 24/23 (lokal o pow. wg KW 66,89 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, kondygnacja III/III), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w  Krakowie nr KR1P/00102068/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 313 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 235 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 31 360,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23 stycznia 2017 r. w godz. 14:30-14:45 w miejscu jej położenia. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Uwaga – począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.