Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 35,79 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-27 08:30
Cena wywoławcza: 66 450,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 585/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Grota Roweckiego
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 stycznia 2017 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 105 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 55 o powierzchni użytkowej 35,79 m2, znajdującego się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, położonego w Nowym Sączu przy ul. Grota Roweckiego 4. Dla przedmiotowego prawa została założona księga wieczysta nr NS1S/00127874/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 88 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 66 450,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wynosi 8 860,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 585/16”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.