Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny łącznej pow. użyt. 50,79 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-25 14:15
Cena wywoławcza: 49 334,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 4016/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sądowa
Miasto: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia , że w dniu   

25 stycznia 2017 r. o godz. 14:15

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 48,69 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi (WC i piwnica) o powierzchni 2,10 m2, łączna powierzchnia użytkowa wynosi 50,79 m2. Lokal położony jest w Jeleniej Górze przy ul. Sądowej 12/4 i objęty księgą wieczystą nr JG1J/00083806/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik (…). Dłużnik egzekwowany posiada również udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sądowej 12, oznaczonego jako działka nr 649/2 o powierzchni 0,0549 ha objętego księgą wieczystego nr JG1J/0006940/9 i częściach wspólnych budynku w wysokości 986/10000.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 74 000, 00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 49 334,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 400, 00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.