Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Zbigniew Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 57,10 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-17 14:00
Cena wywoławcza: 107 025,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1352/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Orla
Miasto: Lubin
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk (tel. (76) 841 51 00) ogłasza, że dnia

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, w sali nr II, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 57,10 m2,

położonego: ul. Orla 27/2, 59-300 Lubin,

dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr KW 49214 [NKW: LE1U/00049214/2].

 

Suma oszacowania wynosi 142 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 270,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić na konto Komornika:

PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy KM 1352/15 i inne”).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 841 51 00.