Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

ogłasza licytację na Niezabudowana działka o pow. 6 223 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-02-01 12:00
Cena wywoławcza: 97 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 205/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Głogoczów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 1013 6 kpc w związku z art. 864 kpc, że w dniu

 

1 lutego 2017 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny
Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14,
 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głogoczów, gmina Myślenice, oznaczonej jako niezabudowana, niezagospodarowana działka ewid. nr 206 o pow. 6 223 m2. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o nachyleniu w kierunku południowym. Urządzenia infrastruktury technicznej w dalszym sąsiedztwie. Dojazd do działki drogą gruntową, poprzez ustanowioną służebność. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem RP – tereny użytków rolnych z wykluczeniem zabudowy innej niż zagrodowa. Dopuszcza się nową zabudowę zagrodową oraz remonty i modernizację zabudowy istniejącej.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/003002/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 195 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 97 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu licytacji na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 64, poz. 592 z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7).

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz.U.2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37