Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 47,10 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-19 12:00
Cena wywoławcza: 193 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2732/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Garncarska
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński  80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

19 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali E 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, przedpokoju połączonego z kuchnią, łazienki z miską ustępową o łącznej powierzchni 47,10 m2,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 80-894 Gdańsk, Garncarska 10/16/9A,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00182367/2.

 

Właściciel lokalu korzysta z komórki lokatorskiej znajdującej się w piwnicy. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej – GD1G/00052538/2, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 3/100 części. Stwierdzono rozbieżności dotyczące rodzaju prawa do gruntu: w księdze wieczystej KW nr GD1G/00052538/2 znajdują się wpisy dot. użytkowania wieczystego gruntu do dnia 17.12.2096 r. w księdze wieczystej KW nr GD1G/00182367/2 wpisano udział 3/100 części w prawie własności.

 

Suma oszacowania wynosi 258 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 800,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.