Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1201 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 14:00
Cena wywoławcza: 61 600,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 722/15 i inne
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Brzeziny
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek  Zając  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXVI odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w gminie Morawica, miejscowości Brzeziny, oznaczonej jako: działka o numerze ewidencyjnym 1040/51 obręb 0004 Brzeziny, o powierzchni 0,1201 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1L/00106534/2, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  92 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:                                                 61 600,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 9 240,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.