Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając

ogłasza licytację na Lokal niemieszkalny o pow. 56,94 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-29 09:30
Cena wywoławcza: 217 810,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 849/15 i inne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Górna
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek  Zając  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

29 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXV odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej – położonej w Kielcach przy ul. Górnej 19A oznaczonej jako: lokal niemieszkalny nr 11A o pow. 56,94 m2 wraz z prawami związanymi z tym lokalem,  dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1L/00136509/7, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę (265 622,00 zł + 23% VAT):  326 715,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:                                                 217 810,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 32 671,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.