Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Marek Kosztowniak Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ogłasza licytację na Nieruchomość we Wrocławiu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-20 10:30
Cena wywoławcza: 118 125,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, inne
KM: 71/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Pomorska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Marek Kosztowniak (tel. (71) 717 51 51) ogłasza, że dnia

 

20 stycznia 2017 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia mającego siedzibę przy Podwale 30 w sali nr 242, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

położonej: 50-218 Wrocław, Pomorska 4/19,

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1K/00144081/2.

 

Suma oszacowania wynosi 157 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 750,00w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA III O. we Wrocławiu 31 1240 3464 1111 0010 0920 3230

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 717 51 51