Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ogłasza licytację na Nieruchomość – loka o pow. 74,98 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-19 11:00
Cena wywoławcza: 218 700,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1617/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jasna
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak  (tel. (91) 484 36 00) ogłasza, że dnia

 

19 stycznia 2017 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

przysługującego dłużniczce (…) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o pow. użyt. 74,98 m2, znajdującego się na parterze 6-7-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego, położonego:

 

Szczecin, ul. Jasna 1/15,

 

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER w Szczecinie (adres spółdzielni: 71-245 Szczecin, ul. prof. Władysława Szafera 186), dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00117654/4.

 

Suma oszacowania wynosi 291 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 29 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto Komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.