Komornik Sądowy przy SR w Elblągu Władysław Kubryń Kancelaria Komornicza w Elblągu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 45,10 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-28 12:00
Cena wywoławcza: 45 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1302/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Brzeska
Miasto: Elbląg
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW El1E/00096547/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Władysław Kubryń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

                                                                                                                             

w Sądzie Rejonowym w Elblągu, 82-300 Elbląg, Płk. Dąbka 8-12, sala nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz przynależna piwnica o łącznej powierzchni 45m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 36/1000 części nieruchomości wspólnej opisanej w KW EL1E/00034216/7,

należącego do dłużnika,

położonego: 82-300 Elbląg, Brzeska 8/2,

dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00096547/8.

 

Suma oszacowania wynosi 61 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 100,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 85 2030 0045 1110 0000 0288 6750,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.