Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Jolanta Prokop

ogłasza licytację na Udziały w zabudowanych nieruchomościach

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 08:45
Cena wywoławcza: 234,60
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1296/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zagórze, Medynia Kańczudzka
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Jolanta Prokop na  podstawie  art. 953  kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 8:45

 

w Sądzie Rejonowym w Przeworsku, sala nr 1, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

1.    1/2 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 173, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w m. Zagórze nr 4, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00019185/7, a stanowiącej własność dłużnika (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 183 738,00 zł, udział w 1/2 wynosi 91 869,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 61 246,00 zł.

2.    1/2 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 173, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w m. Zagórze nr 4, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00019185/7, a stanowiącej własność dłużnika (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 183 738,00 zł, udział w 1/2 wynosi 91 869,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 61 246,00 zł.

3.    1/6 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38 o pow. 0,23 ha, położonej w m. Medynia Kańczudzka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00005615/0, a stanowiącej własność dłużnika (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 858,00 zł, udział w 1/6 wynosi 476,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 317,30 zł.

4.    1/6 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38 o pow. 0,23 ha, położonej w m. Medynia Kańczudzka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00005615/0, a stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 858,00 zł, udział w 1/6 wynosi 476,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 317,30 zł.

5.    1/6 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 0,17 ha, położonej w m. Medynia Kańczudzka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00005615/0, a stanowiącej własność dłużnika (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 112,00 zł, udział w 1/6 wynosi 352,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 234,60 zł.

6.    1/6 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 0,17 ha, położonej w m. Medynia Kańczudzka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00005615/0, a stanowiącej własność dłużnika (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 112,00 zł, udział w 1/6 wynosi 352,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 234,60 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Dwa tygodnie przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz dokonać wglądu w akta postępowania egzekucyjnego znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 648 75 00.