Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Działka zabudowana o łącznej pow. użyt. 0,0900 ha - udziały

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-25 10:10
Cena wywoławcza: 64 500,94
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 547/15godz.10.10
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Szewce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 stycznia 2017 r. o godz. 10:10

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XVIII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów w wysokości 3/4 części i 1/4 części we współwłasności nieruchomości opisanej jako działka gruntu o nr ewid. 324/21 o łącznej pow. użyt. 0,0900 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użyt. 119,66 m2, położonej w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka Nowiny, posiadającej założoną  księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach  w nr KI1L/00125001/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 344 005,00 zł.

 

Wartość udziałów w 3/4 części we współwłasności wynosi 258 003,75 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 193 502,81 zł.

 

Wartość udziałów w 1/4 części we współwłasności wynosi 86 001,25 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 64 500,94 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania: udziałów w wysokości 3/4 części w kwocie 25 800,37 zł, udziału 1/4 części w kwocie 8 600,12 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.