Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Jacek Bohdanowicz

ogłasza licytację na Działka o łącznej powierzchni 1,6722 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 14:15
Cena wywoławcza: 66 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 101/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Warkały
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz (tel. (89) 527 26 62; 678 97 01) ogłasza, że dnia

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 330, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: niezabudowane działki gruntu nr 68/14, nr 2/10, nr 2/13, nr 2/4 o łącznej powierzchni 1,6722 ha położonej: 11-042 Jonkowo, Warkały, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00151082/4.

 

Suma oszacowania wynosi 89 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.