Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Działka o łącznej pow. 0,1636 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-25 08:45
Cena wywoławcza: 55 700,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 69/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Bilcza
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

25 stycznia 2017 r. o godz. 8:45

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XXII, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości opisanej jako działka gruntu o nr ewidencyjnym 76/4 o łącznej powierzchni użytkowej 0,1636 ha, położonej w miejscowości Bilcza, gm. Morawica, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze KI1L/00084932/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 167 101,00 zł.

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 83 551,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 55 700,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 355,10 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.