Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Niezabudowane działki o pow. 0,52 ha, o pow. 0,3204

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-18 14:20
Cena wywoławcza: 343 244,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3324/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zakopiańska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikom: (…), zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

18 stycznia 2017 r. o godz. 14:20

 

w sali Nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. Nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 15/2 o powierzchni 0,52 ha, położonej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej, jednostka ewidencyjna Podgórze obr. 89, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00242263/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 766 520,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 574 890,00 zł.

2. Nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 14 o powierzchni 0,3204 ha, położonej w Krakowie w okolicy ul. Zakopiańskiej, jednostka ewidencyjna Podgórze, obr. 89, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00036064/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 457 659,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 343 244,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotowe nieruchomości można oglądać w dniu 5 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.