Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 189 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-13 08:40
Cena wywoławcza: 626 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3258/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: balwierska
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 stycznia 2017 r. o godz. 8:40

 

w sali nr 216 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 142, o pow. 189 m2 wraz z kamienicą mieszkalno-usługową i budynkiem garażowym. Nieruchomość położona jest w Głogowie przy ul. Balwierska 17 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie nr LE1G/00030860/6 oraz stanowi własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 940 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 626 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247 podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: „rękojmia do sprawy: KM 3258/13”. Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22