Komornik Sądowy przy SR Gdańsk- Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 42,50 m2

 
Data i godzina: 2016-12-22 09:00
Cena wywoławcza: 93 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1477/15
Położenie nieruchomości:
Ulica: Obrońców Wybrzeża
Miasto: Pruszcz Gdański
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

W DRODZE SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A w sali nr E.1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 42,5 m2, należącego do uczestników: (…), położonej: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Wybrzeża 2/88, wchodzącego w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Radunia w Pruszczu Gdańskim. Dla przedmiotowego prawa nie została urządzona księga wieczysta.

 

Suma oszacowania wynosi 125 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Alior Bank SA 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

/>