Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Marcin Marczak

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 0,1755 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-26 10:00
Cena wywoławcza: 416 133,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1354/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Cybulskiego
Miasto: Iwonicz-Zdrój
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak (tel. (13) 436 76 18, fax (13) 431 14 97) ogłasza, że dnia  

 

26 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 204, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działki nr 985/1 i 987/3 o łącznej pow. 0,1755 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej mieszkalnej = 201, 69 m2 + piwnica przewidziana na usługi o pow. 95,79 m2, położonej: 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Cybulskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 86791 [NKW KS1K/00086791/0].

 

Suma oszacowania wynosi 624 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 416 133,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 62 420,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA O. w Krośnie 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000.

Kwota rękojmi winna znajdować się na ww. rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 436 76 18