Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Piotr Grochulski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny  o pow. 64,99 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 13:45
Cena wywoławcza: 90 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 797/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Korfantego
Miasto: Radlin
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Piotr Grochulski Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 13:45

 

w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3 w sali nr 113 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Lokalu mieszkalnego  stanowiącego odrębna nieruchomość położonego pod adresem Radlin, ul. Korfantego 34B/3, opisanego w księdze wieczystej KW GL1W/00062615/7 wraz z udziałem w wysokości 7017/235817 w prawie własności nieruchomości  wspólnej opisanej w księdze wieczystej KW 58462.

 

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, IV piętrowym, całkowicie podpiwniczonym,  trzyklatkowym, z 10 lokalami mieszkalnymi w klatce, wybudowanym w latach 80., w technologii mieszanej, nieocieplonym. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i usługowej w centrum miasta. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i WC. Do lokalu przynależna jest piwnica. Lokal znajduje się na I piętrze budynku. Powierzchnia lokalu 64,99 m2. Lokal posiada balkon od strony południowej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 120 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 90 000,00 zł.

 

Komornik informuje, iż  zgodnie  z art 1ust1pkt1, art2pkt 4, art4pkt1, art. 6ust1pkt1  i ust2  ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626, 1045, 1322)   nabywca  nieruchomości  zobowiązany  jest do uiszczenia  podatku od  czynności  cywilnoprawnych ( PCC) za wyjątkiem  zwolnienia  przewidzianego w w/w ustawie.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj.

12 000,00 zł w jeden z następujących sposobów:

- w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację

- przelewem na rachunek bankowy w 27 1020 2472 0000 6802 0120 8818 PKO BP uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.