Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Albert Masternak

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa zabudowanej o pow. 0,1354 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 11:30
Cena wywoławcza: 265 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 334/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wilkszyn
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

12 stycznia 2017 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 103, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym oraz budynkiem gospodarczym, niewykończonym (garażem dwustanowiskowym), położonej w miejscowości Wilkszyn, gmina Miękinia, przy ul. Wiśniowej 8, na działce nr 104/4 o powierzchni 0,1354 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00025481/3.

Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: wodną i elektryczną.

Nieruchomość stanowi własność dłużników (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Suma oszacowania wynosi 398 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 265 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 39 800,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 5.01.2017 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12