Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 63,10 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 12:00
Cena wywoławcza: 111 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 5039/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Leśna
Miasto: Cedry Wielkie
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński,  80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

12 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr E1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC o łącznej pow. 63,10 m2, które to prawo przysługuje dłużnikom: (…), położonego: 83-020 Cedry Wielkie, Leśna 30/9, Cedry Wielkie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ŻUŁAWY (adres spółdzielni: 83-020 Cedry Wielkie, Leśna 32/1),

dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00192427/4.

Lokal posiada balkon oraz piwnicę. Współużytkownikiem wieczystym gruntu i współwłaścicielem budynku jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Żuławy”. Lokal nie został oznaczony jako przedmiot odrębnej własności i znajduje się w zasobach Spółdzielni.

 

Suma oszacowania wynosi 149 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.