Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Jarosław Bartecki

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,2100 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-17 13:00
Cena wywoławcza: 40 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2902/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ratno Górne
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki (tel. (74) 869 18 90, fax: (74) 866 59 94) ogłasza, że dnia

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka niezabudowana położona w Ratnie Górnym, dz. nr 229 AM-1 obręb Ratno Górne. Powierzchnia działki = 0,2100 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr X/56/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. teren przeznaczony jest na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową gospodarczą;

położonej: 57-420 Radków, Ratno Górne, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Zamiejscowy w Nowej Rudzie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW2K/00008493/4.

Suma oszacowania wynosi 54 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 400,00 zł w gotówce lub na konto kancelarii:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 12 2030 0074 5080 0000 0252 5970 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 869 18 90